Bærekraft

– Vi må jobbe med ubevisste fordommer

SHE-konferansen hjelper oss å fokusere på mangfold og likestilling. Det binder oss til masten, mener Nordeas Snorre Storset.

Noen dager før årets kvinnedag arrangeres SHE Conference i Oslo. Det er ikke bare en møteplass og inspirasjonskilde for alle som er opptatt av mangfold og likestilling i næringslivet; SHE er også en vaktbikkje for hvordan næringslivet forvalter det arbeidet.

Nordea er en av støttespillerne til konferansen. Administrerende direktør Snorre Storset er ansvarlig for likestillingsspørsmål i Nordeas ledelse. Han mener mangfold ikke lenger er noe bedrifter smykker seg med, men noe flere og flere ser kan påvirke bedriftskulturen, rekrutteringen og bunnlinjen.

– Vi ser jo at de som arbeider aktivt med mangfoldet, gjør det bedre, ikke minst når det kommer til rekruttering. Det å bidra til en slik konferanse binder oss på en måte til masta. Det blir en commitment for oss. Og Nordea blir en mer attraktiv arbeidsplass.

”Less talk, more action,” er konferansens slagord. Men hva bidrar den med annet enn mer snakk fra talerstolen?

– Det holder ikke bare å snakke, nei. Men den måten SHE går inn på forskjellige bedrifter og måler hvordan det står til med mangfold og likestilling, er veldig viktig. Heidi Aven og resten av gjengen i SHE har bygget en spennende plattform, som nå er Europas største og viktigste konferanse. Norge kan være et godt sted å diskutere disse tingene fra. Jeg opplever at det som skjer ute på gulvet i konferansen, kanskje er like spennende som det som skjer på podiet. Da møter vi representanter for mange andre bedrifter som er opptatt av dette området, og vi får spørsmål og diskusjoner som er utviklende. Og vi synliggjør dessuten at dette er noe vi synes er viktig.

Gro Harlem Brundtland

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland skal snakke på konferansen, hun var jo lenge Norges gallionsfigur for likestilling …

– Hun var jo vår første kvinnelige statsminister, og banet vei for både de andre kvinnelige partilederne som skal delta, og andre ledere. Men hun innførte også begrepet ”bærekraftig utvikling” internasjonalt. Og det har vært viktig. Det vi ser nå er at om du ikke har like vilkår for ulike grupper i bedriften, så er det ikke bærekraftig. Samtidig har de jo stort mangfold og kvinnelige næringslivsledere også i land som USA, som ikke har hatt en kvinnelig statsleder.

Hvordan står det til i Nordea, det er bare to kvinner av ni i toppledelsen?

– Vi haren ganske jevn kjønnsfordeling totalt i organisasjonen, men har litt undervekt når det kommer til ledende stillinger. Men som bank må vi også speile våre kunder når det kommer til mangfoldet mellom kulturer og bakgrunner. Vi oppfattes nok, siden vi er spredt på fire ulike hjemmemarkeder i hele Norden, som ganske mangfoldig. Jeg tror det er lettere å komme fra et annet land og jobbe hos oss, siden engelsk er konsernspråk og vi er vant til å forholde oss til forskjellige kulturer. 

Hva gjør dere for å få flere kvinner inn i ledende stillinger?

– Vi ser at vi må sette inn arbeidet mye tidligere i karrieren. Når man går fra en stilling som teamleder til mer strategisk leder, så endrer jobben seg mye, og der mister vi mange talenter. Vi må legge bedre til rette for den overgangen, og noen ganger må vi kanskje la kvinner hoppe over et nivå i hierarkistigen for å få til rekruttering på konsernnivå. Vi må også jobbe med ting som språket i stillingsannonser, og andre ubevisste fordommer.

Tekst: Per Asbjørn Risnes

Som kunde i Nordea får du 40 prosent rabatt når du melder deg på SHE Conference. Benytt koden SHE40. Les mer her!

Publisert 29.01.2020