Factfulness

Stress skader virksomheten

Foto: Shutterstock

PC-en plinger i ett, og møtene hoper seg opp. Stress på jobben kan være ødeleggende. Det er ikke bra verken for virksomheten eller den enkelte ansatte. Visste du at hele 56 prosent av europeiske og amerikanske tjenestemenn én eller annen gang har følt seg så stresset på arbeidsplassen at de aktivt har begynt å se seg om etter en ny jobb?

Her er tall til ettertanke
– det er dette stress kan føre til.  
  

56 %

Har følt seg så stresset at de har sett seg om etter en ny jobb.

46 %

Har i perioder sluttet å bry seg om jobben/resultatet.

39 %

Tatt en ikke planlagt permisjon.

25 %

Sagt opp jobben sin.

16 %

Truet med å slutte.

* Flere svaralternativer var mulig. Kilde: Wrike

Publisert 27.10.2020