Nyheter og tilbud

Spons en drøm om framtiden – gi en Drømmebok i gave

Alt starter med en drøm, som kan skape ny utvikling og framtidstro. Nordea Private Banking har i lengre tid hatt et samarbeid med Star for Life og gir 150 bøker for at skoleungdom i Sør-Afrika skal kunne skape seg en bedre framtid. Drømmeboken er et helt sentralt arbeidsverktøy i undervisningen og deles ut til alle elever som opptas i Star for Lifes programmer.

Årets kampanje er en videreføring av fjorårets kampanje der vi i februar overleverte 450 solcelle leselamper til skolen Nordea Private Banking er partner til.

Om du ønsker å bidra med en Drømmebok kan du vippse kr. 200 eller valgfritt beløp til 593370, og bli med å støtte vårt langsiktige arbeide ved skolene vi er engasjert i.

Drømmeboken er spesielt utviklet til elever som opptas i skoleprogrammene til Star for Life (totalt åtte moduler over tre år).

Bokens innhold og metodikk står sentralt i undervisningen og brukes aktivt av elever og coacher for at ungdom skal kunne realisere sine drømmer og mål gjennom å styrke sin egen motivasjon og selvfølelse. Blant annet omhandler boken flere workshops med temaer for å øke faglige prestasjoner, forbedre studiekvaliteten og introdusere verktøy for personlig oppfølging for å kunne ta gode livsvalg.  Elevenes egne drømmer, mål, plan og resultater skrives ned og følges løpende opp av Star for Life.

I tillegg omhandler boken viktig informasjon og praktiske råd for best mulig å kunne håndtere Covid-19 situasjonen. Boken kommer som et tillegg til skolenes egne læreplaner, pensum og undervisningsopplegg. Mer om formålet og vårt arbeide HER.

Publisert 28.11.2020