Kultur

Snart bestemmer robotsjefen

Bild: Shutterstock

AI kommer til å påvirke alle i et selskap – til og med sjefene.

Ifølge en ny undersøkelse blant nordiske sjefer, utført av Kairos Future, tror 30 prosent at de vil bli erstattet av en AI-løsning i løpet av ti år. 34 prosent spår dessuten at det vil finnes ikke-menneskelige medlemmer i ledelsesgruppen i 2030.

Undersøkelsen viser også til et annet interessant aspekt.

Et problem for fremtiden, som definitivt er datadrevet, er at dagens toppsjefer ofte mangler både egen kunnskap og kompetent personale for å samle inn og analysere data. De mangler dessuten nødvendig kunnskap for å utvikle disse evnene. Den samme undersøkelsen viser at de aller fleste beslutninger derfor tas etter magefølelsen – og slik vil det fortsatt være så lenge selskapene ikke satser på å finne riktig vei i datajungelen.

Publisert 17.02.2020