Innovasjon

Smart veivalg

En større bilbanemodell – slik beskriver Elonroads nye CEO, Karin Ebbinghaus, forretningsideen. Med el i veibanen skal tungtrafikk og personbiler lades i farten. Miljøvennlig, billig og smart.

Karin Ebbinghaus er administrerende direktør hos Elonroad, som satser på fossilfri transport. Bilene skal lades i farta.

– Siden jeg fikk tilbudet om å begynne å jobbe i Elonroad, har jeg vært uutholdelig for omgivelsene mine. Jeg klarer helt enkelt ikke å slutte med å snakke om bedriften. Kanskje er det David og Goliat-vinklingen; at vi som et lite selskap tar på oss en stor utfordring, som gjør det ekstra forlokkende, sier Karin Ebbinghaus, som i vinter hoppet av som investment manager hos Almi Investment Greentech.

Med el-veier han bilenes batterier være både mindre og lettere.

Karin Ebbinghaus

Gjor: Ny CEO i Elonroad.

Bor: Lomma, utenfor Lund.

Familie: Mann, tre barn, en hund og to katter.

Bakgrunn: Forretningsadvokat og risikokapitalist. ”Både som strategisk rådgiver og investor har jeg hatt nytte av jussen.”

I dag konkurrerer flere bedrifter om å løse den ”gordiske knuten som fossilfrie transporter er”, men Elonroad er den eneste svenskeide. Med el-veier kan el-kjøretøyenes batterier være betydelig mindre og lettere.

Når kan dette bli virkelighet?

– Det skulle kunne være på plass om fem år på de store hovedveiene mellom Malmø, Gøteborg og Stockholm. Jeg er selvfølgelig en optimist her, men planleggingen er i gang. 

Dere bygger en testbane i Lund?

– Ja, det er en busslinje som skal elektrifiseres. Vi bygger en kilometer denne våren, 500 meter i hver retning. Vi fikk oppdraget i konkurranse med flere internasjonale bedrifter.

Hvordan skiller deres teknologi seg fra konkurrentenes?

– Skinnene er oppkoblet slik at man kan samle inn data om energiforbruket og trafikkflyten med innebygde betalingssystemer. Vår teknologi er også konduktiv: Noe under bilen må berøre skinnen. Flere bedrifter forsker på induktiv teknologi, men det er nærmest umulig med den strømmen som kreves. Simens har en toppmatet løsning og planlegger lange strekninger langs tyske motorveier. Disse skal kun brukes til tungtrafikk, og vil ikke komme alle til gode.

En 1 kilometer lang testbane ble nylig innviet utenfor Lund.

Elonroad

Gjør: Et smart system for lading av ulike el-kjøretøyer, både stillestående og i farten.

CEO: Karin Ebbinghaus (siden februar 2020).

Hvor: Lund.

Omsetning (2019): Cirka 12 MSEK.

Antall ansatte: 12.

Aktuelt: Bygger akkurat nå en 1 km lang el-vei i Lund for å teste teknologien før mer storskala løsninger.

Når dette er fullt utbygget, hvor stor del av veinettet vil da være elektrisk?

– Det skulle holde med noen få prosent. En lading fra de store veiene gir ganske lang rekkevidde. Våre bevegelsesmønstre er noenlunde like, og det er derfor mulig å regne ut hvor de elektriske skinnene kommer best til nytte. I tynt befolkede områder vil det kanskje ikke lønne seg økonomisk, men dette skal vi regne på.

Tekst: Mari Janson Foto: Peter Westrup

Publisert 29.07.2020