Factfulness

Rullende storbyliv

Med helsen, velværet og klimakrisen i bakholdet, gjenoppdager flere og flere mennesker gleden ved å sykle. Byer verden over utfordrer nå hverandre i å bli den mest sykkelvennlige.

Byer som satser på og investerer i sykling, har merket at det er mindre køer, færre utslipp og en sunnere befolkning.

– Det har skjedd en revolusjonerende endring de siste to årene; med Covid-19 fikk vi tid til å reflektere over hvordan vi ønsker å leve i byene våre. Vi trenger ikke noe radikalt, vi trenger ikke flygende biler, sier Will Butler-Adams, administrerende direktør hos Brompton, som produserer sammenleggbare sykler, til designmagasinet Diéen.

Byer som omfavner nettopp sykling, har sett reduserte køer, færre utslipp og tryggere gater – blant annet.

– Det kan handle om helse, klima, sosial rettferdighet, økonomi eller luftkvalitet. På alle disse områdene hjelper sykling, sier dr. Meredith Glaser, direktør for Urban Cycling Institute i Amsterdam.

kvinne på en bro i amsterdam, sykkel i forgrunnen
Mange byer rundt om i verden satser stort på å utvide sykkelfelter og sykkelparkering.

Vil bygge sykkelfelt

Men syklistene trenger å være rimelig trygge. Det betyr at det må lages sykkelfelt, i alle fall i de mest trafikkerte gatene. Michael Wexler, som jobber for sykkelkonsulentselskapet Copenhagenize Design i Canada, mener sykkelpromotering til syvende og sist handler om infrastruktur. Hvis det lages felt, sykles det mer, sier han til Diéen, og forteller om Sevilla i Spania, der syklingen økte betraktelig etter at byen bygde en 80 km sykkelvei.

Andre typer sykkelinfrastruktur inkluderer sykkelparker, noe som er stort i Nederland, samt ulike typer sykkelparkering.

En rekke sykkelinitiativer tas for tiden i større byer rundt om i verden. Her er noen av dem:

to forretningsfolk i paris med sykkel
Sykling er fremtidens melodi, sier eksperter. Dette fordi det både er klimasmart og helsefremmende.

• Paris har offentliggjort en plan om å bli en «100 % sykkelvennlig by» innen 2026. Planen, som først og fremst går ut på å bygge og vedlikeholde sykkelfelt og opparbeide sykkelparkering, er verdt 174 millioner dollar, melder magasinet Forbes.

• Milano har en ambisiøs sykkelplan, som har som mål å lage 750 kilometer med sykkelveier innen 2035. Dette ved å knytte de eksisterende sporene sammen med nye «supersykkelkorridorer», og dermed lage sykkelfelter til hele storbyen Milano. Når det såkalte Cambio-nettverket er ferdigstilt, vil 86 prosent av befolkningen ha under en kilometer til en sykkelvei.

berlin, utsikt over byen

• I Berlin vurderes det et innbyggerinitiativ som vil innebære at et område større enn Manhattan blir bilfritt – og sykkeltilpasset, skriver Fast Company.

• I den amerikanske delstaten Texas' hovedstad Austin har beslutningstagere stemt igjennom en ny skatt, som årlig skal innbringe 480 millioner dollar til «mobilitetsprosjekter». Det betyr blant annet bygging av fortau og sykkelveier, ifølge den vanligvis biltette byens nettside.

• I Montreal er byggingen av det 184 kilometer lange ekspress-sykkelbanenettet The Réseau i full gang. Prosjektet har fått ekstra ressurser under pandemien.

• Malmø, med 560 kilometer sykkelvei, satser på å bli Sveriges sykkelby. Der er det innført et sensorsystem i enkelte kryss, noe som gjør at syklistenes krysninger prioriteres.

• I Helsingfors er byrådet i ferd med å gjennomføre en handlingsplan for sykling. Målet er å øke andelen lokale reiser på sykkel fra dagens 11 prosent til minst 20 prosent i 2035.

en person sykler i en middelhavslandsby

FN løfter frem sykling

Legg til at EU vurderer et forslag som går ut på at mer enn 400 byer i unionen vil bli tvunget til å utvikle mobilitetsplaner, med fokus på gange og sykling, innen 2025. FN har også sykkelinitiativer. En slik ett, kalt «Cycling Delivers on the Global Goals», har base i Brussel – og har som mål å vise hvor viktig sykling er for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Ved å løfte ambisiøse initiativer håper man å doble antallet byer og regioner som setter konkrete mål for sykling de neste årene.

Publisert 29.07.2022