Innovasjon

Ringenes herre – og en health-tech-revolusjon

Det startet med en ring fra Finland som skulle få oss til å sove bedre. I dag har health tech-trenden med digitale helseverktøy vokst til å bli en milliardindustri.

Bilde: Shutterstock

Siden finske Oura Health i 2013 presenterte den første versjonen av Oura Ring, har den forespeilede utviklingen vokst til en sterk trend. Dette er ingen gullring med diamanter. Denne ringen er utrustet med infrarød LED-måling, 3D-akselerometer og gyroskop, og selve tanken bak ringen var å gi brukerne innsikt om hvordan kroppen responderer på livsstilen deres.

I dag ser vi en stadig strøm av smarte og innovative produkter og tjenester som kan kategoriseres som Health Tec – digitale produkter, verktøy og apper som er tiltenkt å få oss til å ha det og prestere bedre. Ifølge CB Insights finnes det i dag 360 bedrifter globalt som opererer innen ”health tec”, og som til sammen har fått inn fire milliarder dollar i risikokapital. 

Oura ring
Foto: Oura

Oura Ring ble lansert som en metode for å kunne motvirke søvnproblemer. Er man i stand til å forbedre nattesøvnen, er mye vunnet i det daglige. Ringen plukker opp signaler fra kroppen både under søvn og i våken tilstand. Når hjertefrekvens, blodvolum, kroppstemperatur, bevegelsesvaner, hvile, kaloriforbruk og andre signaler avkodes og sorteres, kommuniserer disse signalene et tydelig bilde på et menneskes helsetilstand. Eller ”readiness”, som Oura uttrykker det.     

Siden ringen ble lansert har den vekket interesse, men salget fikk et realt løft i løpet av 2020 – delvis takket være at mange basketballspillere i NBA bruker den, og det sies at den kan gi signaler om covid-19-smitte før bæreren selv kjenner på noen symptomer.

En talsperson for Oura Health forteller til Talk with Nordea at salget av ringer i løpet av fjoråret gikk fra 150 000 til 300 000, og at antallet ansatte økte fra 100 til 200.

Oura Ring
Foto: Oura

Som så ofte når man er litt før sin tid, hadde Oura innledningsvis problemer med å finne investorer. Det fantes penger, men bedriftens gründer, Petteri Lahtahla, ville at de som hoppet om bord på prosjektet skulle drives av noe annet enn bare ønsket om avkastning på investerte penger.

– Det var vanskelig å finne investorer som forstod denne drivkraften. Det fantes noen i Finland som trodde på oss, men det endte meg at vi gjorde mye av fotarbeidet i USA.

Petteri har fortalt at de i de aller fleste tilfellene ble avvist. Men ringens rykte har bredd om seg, og i dag sitter ringen på fingeren til både prins Harry og Will Smith.  

Etterspørselen etter «health tech wearables» var i sin spede begynnelse i 2013. I dag ser vi en rekke smarte verktøy som er laget for å holde oss friske, eller alarmere oss hvis vi blir syke.

Prins Harry
Prins Harry. Foto: Shutterstock

Bransjen vokser med en svimlende hastighet, noe som bunner i en like rask kunnskapsutvikling innen medisinsektoren – verdens samlede medisinske kunnskap fordobles, ifølge investment-banken Merrill Lynch, hver 73. dag.

Det finnes selvsagt mange fordeler med denne nye teknologiens muligheter, men dette er et marked man skal nærme seg med en viss forsiktighet og et kritisk blikk. «Olympiaprofessoren» H.C. Holmberg på Nasjonalt vintersportsentrum ved svenske Mittuniversitet, foretok i 2017 en utredning av såkalte wearables som var produsert for å måle prestasjon og helse. Han kom frem til at de fleste ikke var vitenskapelig evaluert.

Holmberg mente da ta det fantes et stort behov for å stadfeste de gitte måledataenes pålitelighet. «Health tech wearables» reiser også etiske spørsmålstegn. Det finnes eksempler på at amerikanske forsikringsselskaper har tilbudt kundene sine redusert premie om de benytter seg av deres aktivitetsarmbånd. Spørsmålet er om den som på et tidlig tidspunkt, takket være den moderne teknologien, har sett tegn på tilløp til sykdom uten å agere, skal kunne ha rett på full erstatning fra forsikringsselskapet sitt. 

Og hva brukes alle de innsamlede dataene egentlig til? For oss som individer kan informasjonen fra apper og digitale verktøy være nyttig og rett og slett livsviktig. Men det er også dem som påpeker en konflikt med den personlige integriteten.   

Utøver, løper
Foto: Shutterstock

5 digitale helseverktøy

Omron HeartGuide

En tredjedel av alle mennesker sies å lide av høyt blodtrykk, noe som kan føre til både slag og hjerteinfarkt. Knapt halvparten av de rammede er klar over tilstanden sin, og derfor dør 10 millioner mennesker unødvendig hvert år. Med livsstilsendringer og overvåkning av den kardiovaskulære helsetilstanden kan 80 prosent av dødsfallene forhindres. HeartGuide er formet som et armbåndsur, og er den første bærbare blodtrykksmåleren. Den har en oppblåsbar mansjett i klokkereimen som leser av blodtrykket. Andre smartklokker med fokus på helsen setter tilliten til en sensorteknologi som kun kan gi grovere estimater av blodtrykket.


kvinne med coala Life
Foto: Coala Life

Coala Life

En hjertemonitor med en klisterfri sensor som er koblet til en app med smarte algoritmer. En EKG-måling tar 60 sekunder, og analyseresultatet sendes direkte til mobilen. Alle målinger spares digitalt, og kan deles med legen din.


Lifesum

Svenskutviklet app som hjelper oss til å leve sunt ved å ha oversikten over inntak av mat og drikke samt trening. Appen har 45 millioner brukere i Europa og USA, og har nå også en tjeneste der arbeidsgivere kan tilby appen som en lønnsfordel til de ansatte.


Welbot

Dette er en britisk app som sender en påminnelse til de ansatte i løpet av arbeidsdagen. Hensikten er å redusere stillesittende aktiviteter og forbedre det fysiske og mentale velværet på jobben.


Henrik Tegelström, administrerende direktør i Linkura.
Henrik Tegelström, administrerende direktør i Linkura. Foto: Mikael Sjöberg

Linkura

60 prosent av alle sykmeldinger kan relateres til stress. Med en app og algoritmer fra en EKG-måler leverer Linkura objektive data som speiler hvordan du og kroppen din har det. Brukeren får opplyst mengden av stressnivå, restitusjon, søvn, aktivitet og stillesitting, og en AI-coach ved navn Linus hjelper brukeren til å reflektere over når og hvorfor hen blir stresset.  

Publisert 31.08.2021