Økonomi

Økte økonomiske forskjeller under pandemien

Tendensen er den samme over hele verden. Det siste året har forbruket gått opp, boliprisene har steget og salget av statusprodukter har økt. Samtidig har fattigdommen økt blant verdens aller fattigste.

Publisert 03.08.2021