Innovasjon

Ny korona-sikker bydel bygges i Tirana

Hvordan kommer livet til å se ut etter korona? Og hvordan blir byene våre påvirket?

Kanskje er det litt overraskende at det er Albania som har tatt teten i utviklingen av en ny arkitektonisk måte å tenke på. Akkurat nå pågår det iallfall en febril aktivitet i den albanske hovedstaden Tirana, der en helt ny bydel er under planlegging i et samarbeid mellom det lokale arkitektkontoret SOS-Group og det italienske byrået Stefano Boeri Architetti.  

Tirana Riverside er helt og holdent utformet for livet post-korona; bærekraftige bygg med parker og takhager, bredere fortau og sykkelveier og med all slags servicetilbud innen gangavstand.

Det dreier seg om et 29 hektar stort område ved elven Riverside, med boliger, kontorer, skoler og butikker for 12 000 innbyggere. Smittespredning skal unngås med smart og innovativ teknologi.

– Vi tenker oss ”aktive førsteetasjer” for mottak av varer, og med automater der man kan kjøpe mat samt små helseklinikker på hvert kvartal. Takene skal ikke bare fungere som en femte fasade – nei, her skal droner komme med leveranser, og takene skal også være grøntområder for kunst, dyrking av mat og fritidsaktiviteter, forteller arkitektene.    

Bilde: Stefano Boeri Architetti

Publisert 20.07.2020