Økonomi

Nordea underviste ungdoms­skoleelever

Denne høsten rykket Nordea-ansatte ut i skolene for å undervise elever i personlig økonomi. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap inntok banken klasserommene for å gjennomføre «Økonomi og karrierevalg», et opplæringsprogram i personlig økonomi tilpasset ungdomsskoleelever.

Nordea i skolen
Private Banking Norge på vei til en annerledes dag. Torsten Østensen nr 3 fra venstre.

Totalt fikk over 1100 elever fordelt på åtte ungdomsskoler i Oslo besøk av bankens ansatte.

Bidrar til å styrke den økonomiske kompetansen

Også Private Banking var godt representert, og leder for Private Banking Torsten Østensen var på skolen Wang Ung på Løren. Da steg han inn rollen som lærer for anledningen.

– Jeg mener dette er en viktig del av vårt samfunnsansvar og det ga virkelig mersmak. Det var lærerikt både for meg og elevene. Det er gøy å høre hva disse unge menneskene reflekterer over og hva de synes er viktig, sier Østensen.

Under opplæringen gikk elevene gjennom et økonomi-rollespill. Elevene fikk tildelt yrke og lønn basert på interesser og ferdigheter, og deretter måtte de lære seg å disponere og budsjettere for faste og uforutsette utgifter. 

Legger til rette for to dager frivillig arbeid hvert år

Å engasjere egne ansatte er en sentral del av Nordeas samfunnsengasjement. Alle ansatte i Nordea har derfor to dager i året de kan bruke på frivillig arbeid. De kan enten bruke det i et av bankens programmer, eller i samarbeidsaktiviteter med partnere som tilrettelegger for aktiviteter innen personlig økonomi eller entreprenørskap.

– Økonomiopplæring for ungdom er et fokusområde i vårt samfunnsengasjement. Vi har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om Nordea i skolen i mange år, og det er gledelig at vi klarer å engasjere så mange medarbeidere, sier Bente Rasmussen, som er ansvarlig for samfunnsansvar i Nordea Norge. 

Publisert 03.12.2021