Bærekraft

Nordea og Nasdaq måler bærekraftsavtrykk

Anders Langworth, sjef for bærekraftig finans i Nordea. Foto: Karl Nordlund

I fjor innledet Nordea og Nasdaq et samarbeid for å innhente statistikk om bærekraftige fond. Nå er resultatet lansert, og hensikten er at det skal bli enklere for kundene å se hvordan Nordea jobber med bærekraft og miljøspørsmål – og å forstå hvilken effekt ens investeringer har på miljøet.

Anders Langworth, sjef for bærekraftig finans i Nordea, forklarer:

– Finansverdenen har stor makt over miljøspørsmålene, og med deres penger kan de på lang sikt påvirke bedriftenes utslipp og deres måte å jobbe på. Det er ikke så lett for kundene å forstå den koblingen, og det er vårt ansvar å tydelig informere om denne. Hittil har det vært vanskelig å legge frem konkrete tall.

Oversikten, også kalt Bærekraftsavtrykket, finnes tilgjengelig for Nordeas bærekraftige kombinasjonsfond og strategisk bærekraftige fondsporteføljer. Private Bankings kunder kan ta del i avtrykket når de treffer rådgiveren sin online eller på kontoret, og få en tydelig sammenligning – inkludert Thailand-flygninger og søppelsekker. Men hvordan måler man egentlig bærekraft?    

– Tallene bygger på data i bærekraftsrapporter fra børsnoterte aksjeselskaper – altså bedrifter som er inkludert i våre fond – og blir målt etter en metode utviklet av Nasdaq. Sistnevnte sitter på enorme mengder data, sier Anders Langworth.

Inkludert i Bærekraftsavtrykket er vannforbruk, CO2-utslipp, avfall og fossile reserver – noen av de viktigste faktorene når det gjelder klimaforandringene, som er miljøspørsmålets mest akutte område. Investeringens miljøpåvirkning beregnes ved å relatere størrelsen på investeringen til bedriftens totale miljøpåvirkning. Om en person eier 1 prosent av et selskap, eier denne personen 1 prosent av bedriftens utslipp og avfall.

I løpet av 2019 økte kapitalen i de bærekraftige fondene med 87 prosent, og på slutten av året ble det lansert et enda bredere utbud av bærekraftige fond.

– Det går ganske fort nå, og vi ser tydelig hvordan interessen øker. Jeg vet ikke om andre banker kommer til å følge etter, men det er moro at vi våger å være først med denne tjenesten, sier Anders Langworth.


Denne oversikten er gjort av NASDAQ basert på analyser av Nordeas bærekraftige modellportefølje med beholdning pr 29.02.2020. Analyses inkluderer aksje investeringer og beholdningene er sammenlignet med NASDAQ Developed Markets og Emerging Markets indeks. Statsobligasjoner og andre obligasjoner er ikke inkludert i oversikten. Kalkulasjonene er basert på en investering på NOK 1 000 000 med ca 50 % investert i aksjer. Oversikten er ment bare som illustrasjon, og er ikke å anse som investeringsråd. 


Publisert 26.05.2020