Bærekraft

«Markedet kommer til å løse klimakrisen»

Da koronapandemien brøt ut i vår, forsvant Greta Thunberg* fra avisenes forsider, og klimademonstrasjonene som tidligere på vinteren hadde spredd seg over alle verdens storbyer, opphørte fra en uke til en annen. Det ble raskt uttrykt bekymringer for at miljø- og bærekraftsspørsmålene ville havne i skyggen under pandemien, men i stedet virker det som om koronakrisen er blitt en alarmerende vekkerklokke om en verden som må forandres. Ifølge det amerikanske finansanalyseforetaket Monrningstar har ESG-investeringene økt med hele 72 prosent i løpet av 2020, og selv om trenden var tydelig allerede ved årsskiftet, så er dette bemerkelsesverdige tall.  

Totalt er nå mer en 1 milliard dollar investert globalt i bærekraftige fond, og det er Europa som leder utviklingen. Av den nye kapitalen som har kommet inn i løpet av året, står Europa for 86 prosent av den, USA for 14,6 prosent, mens resten av verden henger noe etter.

– Jeg tror at covid-19 har satt fokus på hvordan vi håndterer varer og tjenester. Man mistenker for eksempel at viruset er blitt overført til oss mennesker via levende dyr i Kina. Vi har forstått at vi må skaffe oss bedre og dypere kunnskap om hvordan og hvor produkter produseres og siden transporteres. I det perspektivet kan faktisk covid-19 bidra til å øke forståelsen for hva som påvirker samfunnet, både positivt og negativt, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker hos Nordea Sustainable Finance i Oslo.

Ny FN-rapport

De bærekraftige investeringene er rekordstore, store deler av verdens flyflåte står på bakken og mange industrier har i lange perioder vært nedstengte – men klimakrisen pågår med uforandret styrke.

I en nylig publisert rapport fra FN, United in Science 2020, konstateres det at selv om CO2-utslippene er blitt atskillig mindre denne våren, så har konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren aldri vært så stor som nå. De siste fem årene er de registrert varmeste i historien.

– Det har vært et ekstremt vanskelig år for hele menneskeheten. Nå må vi sørge for at gjenopprettingene etter pandemien blir en reell mulighet til å bygge en bedre fremtid. Vi trenger vitenskap, solidaritet og løsninger, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres i en kommentar.

(Her kan du lese rapporten i sin helhet.)  

Ifølge en rapport fra Blackrock, verdens største formuesforvaltere, har fond med ESG-fokus prestert bedre i et globalt perspektiv enn øvrige fondstilbud under koronapandemien. Hva er din analyse?

– Forklaringen finnes delvis i at oljemarkedet og oljeaksjer har havnet under sterkt press, hvilket ikke er så rart siden flere nå velger bort fossil energi – noe som er blitt ekstra tydelig under krisen: Olje benyttes hovedsakelig til transport (60 prosent), og når store deler av flyflåten står på bakken og folk holder seg hjemme, så faller forbruket. I tillegg til dette har flere store finansielle aktører begynt å vurdere klimarisikoen ved investeringer og lagt press på oljeselskapene om at de må endre forretningsmodellen sin og støtte Parisavtalen. Samtidig ser vi hvordan etterspørselen etter fornybar energi øker – pluss at kostnadene for å produsene for eksempel sol- og vindenergi har falt kraftig de siste ti årene. Nå er dessuten renten lav, noe som er til fordel for fornybare energiprosjekter, som er kapitalkrevende i starten.  

Du har tidligere sagt at markedet kommer til å løse klimakrisen – er det dette vi ser skje akkurat nå?

– Ja, det er i det minste et steg på veien. Interessen for bedrifter som kan bidra og gjøre en forskjell har økt kraftig under pandemien. Dette kan vi også se på den økende etterspørselen etter sosiale obligasjoner. Flere og flere ønsker å benytte kapitalen sin som et middel eller verktøy for å påvirke samfunnet i en bedre retning. 

Tekst: Mårten Niléhn Foto: Anki N. Grøthe

* Greta selv har dog fortsatt å demonstrere hver fredag, og 25. september ble det til og med gjennomført en global klimademonstrasjon i 154 land.

Publisert 27.10.2020