Bærekraft

Kvinnelige bedrifter mer lønnsomme enn mannlige!

Nordiske startup-bedrifter med kvinnelige gründere leverer høyere overskudd enn bedrifter som startes av menn. Dessuten er omsetningen 21 prosent høyere i bedrifter som etableres av kvinner.

Nora Bavey

– En av de sterkeste teoriene om hvorfor det er slik, er at bedrifter grunnlagt av kvinner må komme lenger og vise til bedre resultater før de får inn risikokapital. De må helt enkelt jobbe hardere, sier Nora Bavey.

Hun er en av to deleiere i risikokapitalbedriften Unconventional Ventures (UV). UV lever opp til navnet sitt – de er ukonvensjonelle. Hittil har de investert i åtte nyetablerte bedrifter, som alle har det til felles at de er startet opp av ”underrepresenterte gründere” innen områder som femtech, fintech, foodtech og diversity tech.   

For andre år på rad har UV utgitt en rapport, Nordic Startup Funding, som tallfester hvordan risikokapital fordeles blant aspirerende bedrifter. Man kan blant annet lese i rapporten at bedrifter grunnlagt av kvinner får 66 prosent på et tidlig stadium, men i neste runde så lite som en tredjedel – sammenlignet med bedrifter som er grunnlagt av menn. 

– Man investerer altså mindre i bedrifter med kvinnelige gründere til tross for at bedriften har en bedre ”track record”. Bedrifter med kun mannlige gründere får sine investeringer tidligere i prosessen på lavere resultat, sier Nora, som tror at en forklaring kan være at det for det meste er menn som bevilger bidragene.

– Det har betydning hvordan sammensetningen ser ut og hvor pengene kommer fra: I dag er andelen mannlige investorer 88 prosent, sier Nora, som bestemte seg for å bli risikokapitalist da hun for noen år siden startet bedriften Unitech. Tanken bak Unitech var å øke mangfoldet i den nordiske techbransjen. Selskapet driver med utdanning innen blant annet Blockchain-teknologi og AI, og flesteparten av dem som utdannes er kvinner med utenlandsk bakgrunn. Nora Bavey kunne selv hake av 40 møter med investorer uten å få napp.  

– Spørsmålene jeg fikk omkring forretningsideen dreide seg mer om hvem jeg var enn om forretningsmodellen.

Og hun mener at dette slett ikke er uvanlig.

Av 1733 techbedrifter som er blitt startet i Norden de siste ti årene, er bare 110 grunnlagt av kvinner. Dette tilsvarer 6,35 prosent. Når man ser på hvor mye risikokapital som er blitt investert i disse bedriftene, er andelen kun 2,21 prosent. 

– Risikokapitalister ser et større potensial i bedrifter som er grunnlagt av menn og høyere risiko i bedrifter som er grunnlagt av kvinner. Det er en kjennsgjerning at menn får flere spørsmål om potensial, mens kvinner må svare på spørsmål om risiko – og at dette bunner i fordommer man har i forhold til mannlige og kvinnelige bedrifter. Men det kan også bero på at det finnes svært få kvinnelige entreprenører innen denne sektoren.

Tekst: Tommy Jeppsson

Publisert 29.11.2020