Økonomi

Kappløpet om halvlederne

De er mikroskopisk små, laget av silisium – og verdens selskaper skriker etter dem. Ingen av oss kan ha gått glipp av at det er mangel på halvlederkomponenter. Alt fra biler til brødristere er rammet – og vi har måttet venne oss til månedslange ventelister. Men hva er årsaken til krisen, og hva gjøres med den?

Halvledere fungerer som minibrytere, og er de avgjørende byggesteinene i all moderne elektronikk. Mangelen skyldes ikke mangel på silisium, men snarere at den kostbare og avanserte produksjonen globalt kun er konsentrert i tre selskaper (to i Asia og ett i USA) – og at alle har lange køer etter pandemien.

Ledere på begge sider av Atlanteren prøver å bøte på dette. Både Det hvite hus og EU investerer nå milliarder i halvlederinitiativer. Men næringslivet har også en agenda.

Publisert 30.05.2022