Innovasjon

Hvilken algoritme skal du stemme på?

Trenger vi politikere? Eller hadde det vært bedre om landet ble styrt av algoritmer? Det hevder iallfall forskerne i en stor global undersøkelse, og de får delvis medhold av nobelprisvinneren Daniel Kahneman.

Illustrasjon: Maja Norrby

Spør man europeiske velgere, tror 51 prosent av dem at det kunne vært mulig å erstatte parlamentarikere med AI, ifølge en studie foretatt av IE University i Segovia i Spania.

I undersøkelsen ble 2769 personer fra 11 land spurt om hvordan de ville stilt seg til å redusere antallet nasjonale parlamentarikere for å i stedet overlate beslutninger til en AI, som hadde tilgang på den samme informasjonen som de folkevalgte.

Yngre mennesker var mer åpne for ideen enn eldre, og i enkelte land var man mer åpen for modellen enn i andre.

Hele 75 prosent av de spurte i Kina likte tanken på å erstatte parlamentarikere med AI, mens 60 prosent av de amerikanske respondentene motsatte seg det.

Oscar Jonsson, som er akademisk sjef ved IE Universitys Center for the Governance of Change, og en av rapportens forfattere, mener at svarene kan indikere at troen på demokratiet vakler i en tid med omveltende motsetninger og økende polarisering. Han sier at dette har skjedd etter «en lang nedgang i troen på demokratiet som styringsform».

«Alle opplever at politikken er blitt verre, og det er åpenbart politikerne som får skylden for dette. Jeg tror at rapporten fanger den allmenne tidsånden,» sier Oscar Jonsson til CNBC.   

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman.
Foto: Jon Roemer

Den verdensberømte forskeren og nobelprisvinneren Daniel Kahneman, som med boka Tenke, fort og langsomt nådde et bredt publikum, er høyaktuell med den nye boka Noise. I den søker han forklaringer på hvorfor vi mennesker kollektivt kan ta svært feilaktige og merkelige avgjørelser. Blant annet hevder Kahneman at algoritmer er bedre på å fatte beslutninger. Mange mener at Kahnemans tankegang kommer til å føre til en liten revolusjon innen organisasjoner og bedrifter. 

«Men jeg ønsker ikke at boka skal misforstås som et argument for å erstatte alle mennesker med algoritmer. Derimot kan vi lære oss å fatte bedre beslutninger ved hjelp av algoritmer. De gjør konsekvent en bedre jobb når en beslutning baseres på big data,» sa han nylig i et intervju med Dagens Nyheter.

Publisert 21.06.2021