Innovasjon

Hva skaper en fremgangsrik entreprenør?

Har du et velutviklet moralsk kompass, tåler mye og er hevnlysten? Gratulerer, da har du det som kreves for å bli en dyktig entreprenør.

Den svenske forskeren og psykologen Britt Orstadius har opp gjennom årene intervjuet flere hundre bedriftsledere. Som oftest har det dreid seg om møter i forbindelse med rekruttering til topplederstillinger i næringslivet. Dette arbeidet fikk henne til å gruble over om det finnes noen fellestrekk hos dyktige entreprenører, noe som kan forklare hvorfor en viss type mennesker virker som om de lykkes uansett hva de foretar seg. Innsiktene har hun samlet i boken Hur blir man entreprenör: en psykologisk studie.

I boken har hun både intervjuet og utsatt seks svenske bedriftsledere for en rekke tester – Lena Apler (Collector), Robert af Jochnik  (Oriflame), Monica Lindstedt (Hemfrid), Daniel Mülhbach (Footway), Olof Stenhammar (OMX) og Christina Wahlström (Mama Mia).

Britt Orstadius

Britt Orstadius

Tittel: Psykologspesialist.

Gjør: Driver bedriften Orstadius, som har spesialisert seg på psykologiske personlighetstester i private equity-selskaper.

Bor: Stockholms bykjerne.

Alder: 76 år.

Familie: Mann, tre voksne barn og seks barnebarn.

Skjult talent: Matlagning.

Trener: Yoga, meditasjon.

Første jobben: Butikkassistent.

Beste egenskap: Arbeidsom.

Slagord: Per aspera ad astra (på vanskelig vei til stjernene).

– Jeg har jo en vitenskapelig utdanning i bunnen, så å prøve å finne skjulte mønstre og forklaringer, er noe jeg har tilegnet hele livet mitt til.

I de innledende personlighetstestene Britt gjennomførte med de medvirkende, fantes det to områder der alle seks scoret betydelig høyere enn det folk gjennomsnittlig gjør:

– For det første er de veldig åpne for nye ideer og følelser, noe som gjør dem i stand til å tenke i kreative og annerledes baner. For det andre viste det seg at de er svært stabile og har en høy stressterskel. For øvrig hadde de ganske forskjellige personligheter.

Tidligere i karrieren jobbet Britt på en psykiatrisk klinikk samtidig som hun drev en psykoterapiutdanning på universitetsnivå. Men de siste 20 årene har fokuset vært på å hjelpe risikokapitalselskaper med å gjøre personlighetsvurderinger av personer i ledende posisjoner før en eventuell investering i en bedrift. 

– Forskning på entreprenørskap har tidligere nesten alltid dreid seg om forholdet til penger og økonomi og ikke om personlighetens betydning, noe jeg tror det er et stort behov for.  

Test nummer 2 som Britt gjennomførte med de seks entreprenørene heter Innovation Potential Indicator (Ipi).

Her var resultatet svært likeartet. Samtlige hadde en veldig tydelig entreprenørprofil når det gjelder endringsvillighet, sosial selvstendighet, kaostoleranse og behov for å finne nye løsninger på problemer. Generelt kunne Britt se tre felles faktorer: En sterk drivkraft, en tydelig personlig styrke og en høy moralsk standard. 

– Drivkraft gikk igjen hos samtlige. De hadde alle på ett eller annet vis møtt motgang i oppveksten. Et par var dyslektikere, og andre hadde hatt ulike vanskeligheter som hadde skapt et ønske om revansj.

Hun mener at mange entreprenører deler bakgrunn med fremgangsrike kriminelle, men at det som skiller dem er nettopp dette sterke moralske kompasset.

– Det har ofte å gjøre med hvordan man er oppdratt. Det man kan se hos psykopater, er at de har savnet grenser i oppveksten, og derfor kan de overskride moralske normer. I kombinasjon med manglende selvinnsikt blir prognosen ganske dårlig.

Tekst: Tommy Jeppsson
Foto: Peter Knutson

Publisert 28.01.2021