Personlig

Humorist i finansverdenen

Stefan Gasic er finansmannen i Nordea med ekstrajobb som serietegner – og som får oss til å le hele veien til banken ... Hans treffsikre seriestriper har også vakt den verdenskjente risikoanalytikeren og investeringsguruen Nassim Talebs interesse.

Stefan Gasic lager hyllede serier, der den tørre humoren ofte stammer fra en bankrådgivers hverdag i Nordea.

Om kvelden, når barna har gått og lagt seg, starter Stefan Gasic opp PC-en hjemme i Uleåborg i Finland og tar plass ved skrivebordet. Velkjente figurer vokser frem på skjermen: Her har vi økonomen som elsker beregninger og prognoser, daytraderen med den store selvtilliten, bankmannen og den godtroende fuglen, som til vanlig antar offerrollen i Gasics fortellinger.

– Alle de andre er selviske og ikke spesielt smarte, forklarer han.

Fotellingene stammer ofte fra Gasics egne opplevelser på jobben. Som plasseringssjef i Nordea Private Banking i Uleåborg, har han tilgang til så vel analyser som finanspublikasjoner, som ikke sjelden er grobunn for humoristiske tankesprang. 

Stefan Gasic

Familie: Kona Sanna og sønnene Luka (16), Miro (13) og Max (6).

Karriere: M&A-praktikant hos UBS i Zürich, institusjonsmegler og deleier i Nordea Markets i Helsingfors, sjef for aksjeanalyseavdelingen hos Privatbankiers Wegelin & Co i St. Gallen, samt Chief Private Banker hos Nordea i Uleåborg.

Utdanning: MBA fra Aalto-universitetet (Helsingin Kauppakorkeakoulu) Helsingfors), CEFA fra Hanken (Svenska handelshögskolan) Helsingfors.

Bok på nattbordet: The Psychology of Money av Morgan Housel och Captain Underpants av Dav Pilkey.

Skjult talent: Danser parsalsa med kona.

Hjemmeside: gumroad.com/offshorecomic

Så fort jeg kommer til å tenke på noe interessant, noterer jeg det. Jeg føler umiddelbart om det er en idé som vil fungere. Deretter gjelder det å ta fatt på selve håndverket og skape et levende innhold. 

Vanligvis begynner en seriestripe med at Gasic spør seg selv om hvilke karakterer som passer best sammen med temaet.

– Deretter forkorter jeg replikkene – for jeg har merket meg at de korteste tekstene fungerer best.

Stefan Gasic har skrevet serien Offshore, som utspiller seg i bank- og finansverdenen, i rundt seks år nå. Det blir minst én seriestripe hver uke, og noen ganger til og med tre.

Allerede som barn begynte han å tegne. Da var han inspirert av forbildene sine, og spesielt av Flink & Fummel av Francisco Ibáñez. Som voksen sluttet han med tegningen i flere år – før han igjen tok pennen fatt.

– Da jeg gjenopptok serietegningen, oppdaget jeg at jeg liker bedre å skrive enn å tegne. Uten et godt manus har man ingenting.

For å skape morsomme historier kreves det at man betrakter verden gjennom komiske briller. Ofte kommer serieideene til Gasic når han leser økonomiske analyser.

Historien hans Offshore ble til i 2014 etter at han hadde lest Nicholas Shaxsons bok Treasure Islands, som handler om skattefluktens historie.

– Jeg har selv jobbet i Sveits, og jeg er klar over at landet er et skatteparadis. Men allikevel rystet boken meg. Den ga meg ideen til å begynne å tegne en serie om emnet, og deretter fødtes de første karakterene. De hadde ofte typisk sveitsiske navn som Reto og Urs. 

I begynnelsen inneholdt serien en hel del bankhumor, men etter hvert begynte Gasic å skrive mer om trading, prognoser og økonomi. Han deler alltid de siste stripene sine på Twitter og Instagram, og det var også slik han kom i kontakt med sitt forbilde Nassim Taleb. Det begynte med at den verdensberømte investoren og forfatteren fikk sansen for en av Gasics striper og delte den.

– Etter det sendte jeg ham en melding der jeg sa at kan kunne få bruke stripen i sin neste bok – til tross for at jeg ikke visste om han hadde en bok på gang eller ikke. Taleb ble interessert, og i neste øyeblikk tegnet jeg en stripe ut ifra hans ønsker.

Karakterene i Gasics Offshore-striper har alle sine egne personligheter og lever sine egne liv. ”Det er som om karakterene lever på ordentlig og tar kontroll over hendelsene. Alt kan skje!” sier Gasic.

Det hele endte med at Talebs siste bok, Statistical Consequences of Fat Tails, inneholder til sammen syv striper av Gasic.

Koronaen påvirket kundenes porteføljer

I jobben sin i Nordea Private Banking i Uleåborg tar Stefan Gasic hånd om kundenes aktiva. Da gjelder det å holde seg oppdatert om hva som skjer på aksje- og rentemarkedet til enhver tid – og likedan i verdensøkonomien.

De viktigste plasseringsrådene er, ifølge Gasic, enkle å oppsummere med noen få ord: Å diversifisere og kjøpe til rett pris. Selv de beste bedriftene i verden er elendige plasseringer om man betaler for mye i forhold til verdien deres.

– Jobben min går ikke ut på å kunne forutsi hvilke selskaper som kommer til å stige mest neste år. Derimot skal jeg sørge for at kundens portefølje ikke går opp i røyk – uansett hva som skjer – og at porteføljen stiger i verdi om markedet stiger i verdi. 

Stefan Gasic slipper minst én ny stripe i uken. Men det krever god planlegging for å komme rundt med jobb, familieliv og hobbyer. ”Jo mindre tid jeg har, dess mer tid får jeg,” konstaterer Gasic.

– Så fort jeg kommer til å tenke på noe interessant, noterer jeg det. Jeg føler umiddelbart om det er en idé som vil fungere.

Opptakten til koronakrisen utsatte alle investeringsporteføljer for en tøff test. Da aksjekursene raste med 30 prosent på et par uker, gikk plasseringssjefens telefon varm.

– Kundene kan holde ut med at markedet faller med 10 prosent. Om det faller med 15 prosent, tar jeg selv aktivt og direkte kontakt med kundene. Jeg har aldri tidligere opplevd en sånn kollaps som den denne våren. Til tross for det som skjedde, føltes det bra at alle mine kunders porteføljer red stormen. 

De beste ideene krever mye tankearbeid

To faktorer har hatt en stor påvirkning på Gasics tanker om kapitalforvaltning og plasseringer. Den ene er Nassim Taleb, og den andre er jobben i Sveits.

Gasic dro til Zürich som utvekslingsstudent, men ble værende som aksjeanalytiker i den eldste private banken i Sveits. Der ble han raskt forfremmet. Bankene i Sveits er viden kjent, men allikevel synes Gasic absolutt at kunnskapsnivået og ferdighetene i de nordiske bankene holder samme nivå. 

Det som gjorde jobben i Sveits spesielt lærerik, var at personalet vokste fra 200 til 600 personen i løpet av Gasics tid der. Denne tilveksten gjorde det mulig å få prøve seg på forskjellige ting, noe som ikke hadde vært mulig i et veletablert system.

– Om jeg ønsket at noe skulle verdsettes eller analyseres, så ble det sånn. På den måten lærte jeg meg det grunnleggende for å forstå hvilke som helst finansielle instrumenter.  

Nassim Talebs tanker kom han i kontakt med allerede i studietiden. I boken Fooled by Randomness skrev Taleb om hvor viktig det er med flaks på mange områder. Med andre ord tilskrives ferdighetet generelt for stor betydning.

Dette fanger Gasic treffsikkert opp i seriene sien, og aller helst skal det fremkalle følelser i ham allerede på idéstadiet – selv om han innrømmer at det krever en hel del tankearbeid for å kunne omforme økonomiske temaer til treffsikre tekster.

– Jeg lager mange striper om ting som Taleb er opptatt av å understreke. Materialet krever at man først tenker igjennom det helt til man forstår det så godt at man kan forenkle det. Talebs måte å skrive på skiller seg veldig fra andres. 

I 2019 inviterte Taleb Gasic til et stastikkurs i New York. Det fem dager lange kurset dreide seg blant annet om risikoer som sjelden blir virkelighet og om å minimere negative effekter av uforutsigbare hendelser. Utifra dette, og ved å benytte kursmaterialet, laget Gasic en omtalt minibok med 40 seriestriper.

– Jeg tror faktisk at jeg er blitt en flinkere investor og kapitalforvalter takket være at jeg tegner serier.

Tekst: Sanna Sevänen Foto: Maiju Pohjanheimo Tegninger: Stefan Gasic

Publisert 28.11.2020