Økonomi

Høy lønn = utadvendt personlighet

Ekstrovert? Gratulerer, da har du større sjanse til å få en godt betalt jobb.

mann med megafon
Foto: Shutterstock

De er velformulerte, ambisiøse og det virker aldri som om de har problemer med å håndtere irriterende kunder. Mennesker med såkalt ekstrovert personlighet har visse fordeler i arbeidslivet. En britisk metaanalyse som sosiologer og psykologer ved Univerity of Cambridge og University of Kent har utført, viser at de til og med har 25 prosent større sjanse til å få en høyt lønnet jobb.

Forskerne var nysgjerrige på hva, utover kognitive ferdigheter som intelligens og god hukommelse, som påvirker ens karrierer. Ved å analysere over 90 allerede publiserte studier, kom de frem til at ekstroverte personlighetstrekk – som sosiale ferdigheter og god selvtillit – i kombinasjon med en stor grad av selvrespekt og positivitet har avgjørende betydning for karrierefremgang. Men nøyaktighet, et personlighetstrekk som ikke alltid tilskrives ekstroverte, var også et pluss i boka, ifølge forskerne. Den som er grundig og flink til å planlegge, har 20 prosent større sjanse enn andre til å få en stilling med høy lønn.

Å være utpreget introvert kan dog ha andre fordeler. Stille og detaljorienterte personer overgår ofte, ifølge The Economist, sjefer og investorers forventninger nå de vel havner i en lederstilling. Da er det flaks at det finnes omtrent like mange av hvert slag. Ifølge Karl Moore, dosent ved McGill University i Canada, og som har utført en studie på personlighetstyper, er cirka 40 prosent av alle mennesker ekstroverte og like mange er introverte. 20 prosent har begge trekkene, noe som blant annet gjør dem til utmerkede selgere.

Publisert 28.04.2021