Økonomi

Høy lønn = lykke

Bilde: Shutterstock

Ja, man kan visst kjøpe seg lykke for pengene. Økonomiprofessorene Betsey Stevenson og Justin Wolfer, som er gift med hverandre og et av radarparene innen økonomi i USA, har gjort en undersøkelse på hvor fornøyde innbyggerne i 13 land er med livet i forhold til inntekten sin. Ingen av de nordiske landene er med i undersøkelsen, men i alle land, unntatt Nigeria, ser kurven i prinsippet lik ut: Jo høyere inntekt, dess større følelse av tilfredshet. Og kurven peker oppover i takt med lønnsøkninger.

Men til forskjell fra Stevenson og Wolfers undersøkelse har mange andre forskere, som for eksempel Angus Deaton og Daniel Kahneman, som fikk nobelprisen i økonomi i 2010, vist at det finnes et ”metningspunkt”. Etter et visst inntektsnivå er tilfredsheten, eller lykken, like stor uansett hvor mye man tjener. 

Publisert 30.09.2020