Kultur

Håndterer kvinnelige ledere covid-19 bedre?

Illustrasjon: Maja Norrby

Hva har New Zealand, Serbia, Taiwan og Bangladesh til felles med Finland, Danmark og Norge? Dette er eksempler på land som har kommet seg igjennom de første månedene av koronakrisen med relativt få smittede, og i et globalt perspektiv få dødsfall. Disse landene styres også av kvinner. To britiske økonomiprofessorer, Supriya Garikipati og Uma Kambhampati, har undersøkt forbindelsen, rapporterer World Economic Forum.

Det skal legges til at vi enda er i begynnelsen av pandemien, og at det ikke finnes noen fasit. Forskerne er også tydelige på at det er umulig å dra vidtrekkende konklusjoner – siden kun 19 av landene i undersøkelsen styres av kvinner og 174 av menn, men tross dette er det allikevel åpenbart at de kvinnelig styrte landene så langt er mer forskånet fra sykdommen. 

For å få et så relevant sammenligningsmateriale som mulig, har forskerne jamført naboland, der det er så vel demografiske som kulturelle og økonomiske likheter, men der ett land styres av en kvinne og de andre av menn. Uansett om sammenligningen er blitt utført med ett eller flere naboland, er statistikken tydelig; der kvinner sitter ved roret, har dødsfallene enn så lenge vært færre.   

Ut ifra dette har forskerne konkludert med følgende antagelse: Kvinner tenderer til å være mindre risikovillige enn menn når det gjelder menneskeliv, men har vært villige til å ta større økonomisk risiko ved å stenge ned samfunnene tidligere.

En annen forklaring, ifølge forskerne, på at kvinnelig styrte land rapporterer færre dødsfall er at parametre som ”delaktighet” og ”kommunikasjon” har vist seg å være viktigere for kvinnelige ledere enn for menn når det kommer til lederegenskaper, og akkurat god kommunikasjon er en krumtapp ved krisehåndtering (Lemoine 2016). Blant annet løfter man frem New Zealands statsminister Jacinda Ardern, som hylles for sin evne til å skape oppslutning og forståelse for situasjonen som har oppstått ved å kommunisere direkte med innbyggerne ved å svare på spørsmålene deres på for eksempel Facebook Live. 

En ting kan vi dog være helt sikre på: Vi kommer til å få se mange flere forskningrapporter og studier de kommende årene.     

Publisert 02.09.2020