Bærekraft

Grønland blir enda grønnere

Raskt smeltende is truer med å sette klimaet ut av spill.

Ilulissat, Grønland
Ilulissat, Grønland. Foto: Mario Tama/Getty Images

Grønland risikerer i løpet av en nær fremtid å leve opp til navnet sitt – for verdens største øy blir bare grønnere. I småbathavnen i Ilulissat flyter de små, smeltende isfjellene omkring blant motorbåten, og minner oss på at isen smelter raskere enn noen hadde kunne forutsett. Ifølge FNs siste klimarapport, er den varme ”smeltesesongen” 22 dager lengre enn det man regnet med for knapt 20 år siden.

Dette er foruroligende tall. Isdekket over Grønland er verdens nest største, etter Antarktis, og skulle om det smeltet kunne øke havnivået globalt med 7,2 meter. Det er langt dit, men selv mindre forandringer kan påvirke Golfstrømmen og sette klimaet ut av spill. 

Hele verden merker at varmebølgene kommer tettere og er enda varmere. Konsekvensene er tørke, branner, sult, sykdommer og økt dødelighet. En studie fra Nature viser at 37 prosent av de varmerelaterte dødsfallene de siste 30 årene skyldes klimaforandringene, som igjen tilskrives menneskenes utlipp av klimagasser.

Å fase ut fossilt brensel ville, ifølge WHO, kunne spart 3,6 millioner menneskeliv hvert år – bare ved å minske luftforurensningene.

– Luftforurensninger og klimaforandringer har 75 prosent samme årsak, og det er forbrenning av fossilt brensel, sier Maria Neira, som er folkehelsesjef i WHO.

Publisert 28.10.2021