Bærekraft

”Finanssektoren spiller en viktig rolle i miljøkampen”

Foto: Shutterstock

Etter å ha hatt ansvaret for klima- og energispørsmål i Verdens naturfond, WWF, i tolv år, begynte Stefan Henningsson i fjor høst i jobben som klimaspesialist i Nordea, der han inngår i Group Sustainable Finance.

Hva fikk deg til å gå over til bankverdenen?

Det er det flere grunner til. Rent intellektuelt ser jeg at finanssektoren spiller en viktig rolle for å redusere forbrenningen av fossilt brensel og bekjempe de verste klimaforandringene. Mye gjøres, grønne obligasjoner er blitt rockestjerner innen obligasjonsbransjen, men mer kan gjøres. Vi står foran et momentum innen bransjen, og jeg følte at jeg i WWF stod litt på utsiden og betraktet dette. Det var også tydelig i Nordeas rekrutteringsprosess at det ikke var min finansielle erfaring som var viktig, men klimakunnskapene. Det føles veldig spennende. Her kan jeg både lære meg nye ting og bidra mye med min kunnskap.

Hva gjorde du i WWF?

Dels jobbet jeg med et innovasjonsprosjekt i Kina, India og Norden, der vi kartla og løftet frem tekniske energiløsninger som kan utkonkurrere gass, olje- og kullbruken i ulike applikasjoner, dels med entreprenørskap der innovative bedrifter fikk verifikasjoner og dermed både spredning og kapital. Jeg jobbet med politisk påvirkning og bidro i dialogen med å etablere klimaloven som trådde i kraft i januar 2018, og hjalp til med store bedrifters omstillingsplaner, miljøstrategier og klimaforpliktelser.

Stefan Henningsson

Gjør: Klimaspesialist hos Nordea.

Bor: Åkersberga, Sverige.

Familie: Gift og har tre barn.

Intresser: Tennis, golf, løping, tillbringe tid med familien.

Miljøinteressen: Fikk opp øynene for kjernekraftspørsmålet på videregående, og skrev en særoppgave om ulike energitypers innvirkning på miljøet. Studerte industriell økonomi i Linköping, og valgte å fordype seg i miljøet etter å ha hørt en foreleser snakke om plast på agurker. Første jobben hans dreide seg om leverandørkjeder i matindustrien.

Men hvordan har det seg at en bank ansetter en klimaekspert?

Det er et stort press på den finansielle sektoren om å ta klimaspørsmålet på alvor, både fra EU, som har kommet med en stor pakke til bærekraftige finanser – Sustainable Finance Action Plan – og sivilsamfunnet. Kunder har begynt å stille høyere krav, og det samme har interesseorganisasjoner. Mange investorer gikk glipp av skiftet mot bedre energikilder, de store energiselskapene i Europa som gruppe tapte halvparten av markedsverdien sin i løpet av en femårsperiode da mindre selskaper tok investeringene. Med de nye utslippsmålene må vi legge om kursen. Det som er lønnsomt om ti år, er ganske annerledes, og dette må banken ha oversikt over. I motsatt fall går man glipp av muligheter og risikerer å tape i fremtiden. Men jeg kjenner meg ydmyk i forhold til oppgaven når jeg møter dyktige kolleger. Nordea er også en av de bankene som har skrevet under på å skulle følge ambisjonene i Parisavtalen fra 2015.

Og hvordan er arbeidsoppgavene dine?

Jeg koordinerer Nordea-konsernets arbeid med omstillingsrisiko – når ny teknologi slår ut den gamle, er det en risiko ved å sitte igjen med gammel teknologi – og den fysiske risikoen med global oppvarming, som oversvømmelser og ekstremvær. Det finnes mange bransjer som er grunn- og væravhengige, og det må vi som bank og investor ta hensyn til. Og så er jeg med i arbeidet med å overvåke og rapportere finansielle effekter av redusert utslipp, for eksempel.

Stefan Henningsson, klimaspesialist hos Nordea, Sverige.

Hvordan kan en bank påvirke klimaet?

Vi kan investere mer i klimaløsninger og helt slutte med å investere i kullkraft eller i bedrifter som er avhengige av CO2. Vi kan stille krav fra investor- og utlånssiden til reduserte utslipp. Vi kan gi privatkunder rimeligere lån – og det gjør vi allerede i dag – som grønne billån og mer fordelaktige lånevilkår til miljøhus. For eksempel. 

Hva er den viktigste saken å ta tak i nå?

– Å raskt redusere utslippene. Dette samt at politikerne og til og med aktører som banker og store bedrifter, hever stangen og implementerer.  

Hva føler du i forhold til fremtiden? Håp eller fortvilelse?

Det gir meg håp at så mange investorer setter ned foten, og det gjør meg fortvilet at altfor få av de store utslippslandene agerer kraftig. I flere store land går det veldig tregt. Men det finnes en grasrotbevegelser, og for eksempel i USA trosser både stater og byer Trump – og disse utgjør mer enn halvparten av befolkningen. Dessuten minsker kullkraften i både USA og Europa i raskere tempo enn noensinne.

Har du noen klimasmarte råd til bankens kunder?

Vi snakker om ”biffen, bilen, boligen, butikken og børsen” – der hvordan vi spiser, bor, shopper og transporterer oss spiller en stor rolle. Men stol også på betydningen av børsen. Gå igjennom fondene dine, og bytt der du kan. Nordea er ranket som en av verdens mest bærekraftige banker, og har et stort utvalg bærekraftige investeringsalternativer. Snakk med rådgiveren din om dette. 

Publisert 31.03.2020