Bærekraft

Energipositive hus

Innen byggindustrien pågår et stort innovasjonsarbeid for å redusere karbonutslippet. Blant dem som går i bresjen for utviklingen, er de norske stjernearkitektene hos Snøhetta, som satser på å tegne kun energipositive bygninger – altså hus som produserer mer energi enn de forbruker i sin levetid. 

Med ikoniske verk som Operahuset i Oslo, og nå sist en undervannsrestaurant på Sørlandet, er Snøhetta kjent som et av verdens mest nyskapende og spennende arkitektkontorer. Skiftet mot energipositive bygninger skal skje i løpet av de kommende 20 årene, og steget er helt naturlig.

– Klimaforandringene er veldig akutte. Om vi skal bli CO2-negative, må vi begynne å produsere ren energi fra første byggedagen, og da er solenergi en naturlig kilde, sier Snøhettas gründer Kjetil Thorsen. Snøhetta estimerer at 85 prosent av en bygnings klimaavtrykk kommer fra byggematerialene. De gjenstående 15 prosentene oppstår resten av den tiden som bygningen står. Ettersom det tar seks år for en vegg av solceller å ”inntjene seg selv”, er det realistiske tidsspennet for å kunne bli energipositiv hele 60 år. Men takket være nanoteknologi og utviklingen av solpaneler – der mindre overflater kan fange opp mye mer sollys – regner man med at det kommer til å gå betydelig fortere enn som så.

Bilde: Snøhetta

Publisert 29.04.2020