Økonomi

Derfor fører økt mangfold til høyere lønnsomhet

Illustrasjon: Shutterstock

Flere perspektiver, nye tankesett, spennende innfallsvinkler. Og bedre løsninger. Derfor er økt mangfold i ledergruppen – hva gjelder kjønn, alder, bakgrunn og etnisitet – fremfor alt et spørsmål om lønnsomhet.

Henrik Engstam Phalén, rekrutteringssjef og CEO i Brightmill, viser til flere store undersøkelser når han forklarer hvorfor en økt diversifisering ikke bare er politisk korrekt, men også en stor fordel.

Nordea har analysert utviklingen til 11 000 bedrifter globalt i årene fra 2009 til 2017. Rapporten viste at bedrifter som i denne perioden hadde en kvinnelig CEO eller styreleder, hadde en årlig avkastning på 25 prosent. Dette er mer enn dobbelt så mye som MSCI World Index, som i den samme perioden var på 11 prosent.

• En undersøkelse som ble publisert i Harvard Business Review, viser sammenhengen mellom antall kvinner blant de øverste sjefene og lønnsomheten i børsnoterte selskaper. Underlaget er solid: 22 000 bedrifter i 91 land. Bedrifter som gikk fra null kvinnelig representasjon til en andel på 30 prosent, økte sin nettomarginal med en prosentenhet. Ifølge studien tilsvarer dette en økning i lønnsomhet på 15 prosent.

McKinsey har også undersøkt mangfoldets effekter. Bedrifter som plasserer seg høyt når det gjelder mangfold, har 35 prosent større sannsynlighet for å ha en avkastning som ligger over medianen for bransjen. En homogen gruppe er muligens mer harmonisk, men en blandet skare med sjefer er både morsommere og, fremfor alt, mer lønnsomt.

Publisert 01.07.2020