Innovasjon

Business i skyen

På en eneste uke i mars 2020 økte Microsofts skytjenester med 775 prosent. Microsofts CEO Satya Nadella konstaterte at den globale pandemien resulterte i at «to års digitalisering skjedde på to måneder».

Da Amazons grunnlegger Jeff Bezos nylig passerte Warren Buffet på listen over verdens mest formuende personer, var det ikke på grunn av økningen i netthandelen, men takket være Amazon Web Services (AWS). AWS omsatte for over 120 milliarder kroner i 2020 – og bedriften vokser med nesten 50 prosent hvert år.

AWS er markedsledende innen skytjenester. Selskapet ble etablert fordi Amazon trengte raskere responstider og mer effektive løsninger enn de som var tilgjengelig på begynnelsen av 2000-tallet. Siden 2006 har løsningene vært tilgjengelige også for eksterne kunder. Og fremtidsutsiktene er strålende:

Ifølge Andy Jassy, CEO i AWS, er de bare i den spede begynnelse på de store bedriftene og myndighetenes skybruk.

I dag er det hard konkurranse mellom Google, Microsoft, Oracle og en rekke andre når det gjelder å matche det AWS kan tilby.

Dette er et marked som kommer til å omsette for utallige milliarder dollar.

Få bedrifter kommer til å eie sine egne datasentre i fremtiden. Ettersom alt flyttes opp i skyen, blir det en del kvadratmeter med lokaler til overs. Alt – virkelig smitt og smule – skal kobles opp mot skyen; fartøy, biler, fly, husholdningsapparater ... Altså det man kaller Internet of things.

Antallet oppkoblede gjenstander har eksplodert fullstendig. Og utviklingen er fortsatt bare i startfasen, mener Andy Jassy.

– Bedrifter som Scania har 250 000 oppkoblede kjøretøy som sender realtidsinformasjon om hvor kjøretøyene befinner seg og hvilke av dem som må inn på service. Den amerikanske traktorprodusenten John Deere innhenter informasjon som sendes tilbake til bøndene om hvor og når de skal så. Vi kommer til å ha oppkoblede oljefelt, fartøy, biler og fly. Det dreier seg om millioner, milliarder, enheter som vil samle inn data og være oppkoblet mot skyen.  

10 ting du bør vite om skytjenestene

1) Første gangen begrepet cloud computing ble nevnt, var i et dokument fra Compaq i 1996. Ti år senere, i 2006, ble det plukket opp av Amazon Web Services i forbindelse med lanseringen av Elastic Compute Cloud.

2) Hva er skyen? Når vi snakker om skytjenester, kan det handle om A) Den private skyen, der man håndtere egne data på egne servere. B) Den hybride skyen, der enkelte data håndteres privat, mens andre legges ut i den offentlige skyen. C) Den offentlige skyen, der ren data- og lagringskapasitet kjøpes inn fra et av skyselskapene.

3) Da Google nylig, for første gang, rapporterte sitt resultat innen skyvirksomheten, viste det et tap på 47 milliarder kroner – på et salg pålydende 110 milliarder kroner for året 2020. Det astronomiske tapet skyldes en stor investering i salgskapasitet, siden virksomheten er i kraftig vekst.   

4) Hvor trygt er det å benytte skytjenester? De fleste leverandørene av skytjenester følger ekstremt høye sikkerhetsstandarder. Men selv det er ikke nok til at enkelte selskaper våger å ta sjansen. Det er allikevel, ifølge en undersøkelse utført av det amerikanske sikkerhetsselskapet Coalfire, en betydelig mindre risiko for at skytjenester skal komme ut for datalekkasjer enn en bedrift på tilsvarende størrelse.

Sannsynligheten er bare halvparten så høy. Coalfire utførte 800 penetrasjonstester mot bedrifter koblet mot skyen i et simulert miljø. 19 prosent av de sårbarhetene som Coalfire støtte på hos skyleverandørene, falt innenfor kategorien høy risiko, sammenlignet med 35 prosent hos bedrifter med egne datasentre. Konklusjonen ble at skytjenestenes sikkerhet er blitt bedre de siste årene.

5) Bare 44 prosent av internettbrukerne føler seg trygge på å lagre personlig informasjon og bilder i skytjenester. En fjerdedel sier de er utrygge. De yngre er i stor utstrekning tryggere, ifølge rapporten Svenskarna och Internet (2019).

6) Forrester Research tror at det globale offentlige skymarkedet vil komme til å vokse med 35 prosent til 120 milliarder dollar i år.

7) En gang i løpet av 2022 kommer skyplattformen Azure til å passere alt Office-salg i omsetning og bli Microsofts største inntektskilde. Dette er det analytikeren Brent Bracelin i investment-banken Piper Sandler som tror. Får han rett? I så fall ville det vært en milepæl som understreker fremgangen i Microsofts strategi: Å gå fra egen software til skybaserte tjenester, et resultat av at Satya Nadella overtok som CEO i 2014.

8) Siste kvartal i 2020 hadde skymarkedet en omsetning på 39,9 milliarder dollar – en økning på 10 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. En så stor økning har det aldri før vært i det markedet. Prosentuelt er økningen på 32 prosent, ifølge analysebedriften Canalys. Økningen beror på avstandsarbeid, undervisning via nettet, streaming, dataspill og møtevirksomhet.

9) Amazon Web Services er det største selskapet på skymarkedet med en markedsandel på 31 prosent og en vekst på 28 prosent. Microsofts Azure er på andreplass med 20 prosent av markedet og en vekst på 50 prosent. Alibaba kommer til å ta tredjeplassen når det gjelder inntekter globalt.

10) Det globale markedet for skytjenester forventes, ifølge MarketsandMarkets, å vokse fra 371,4 milliarder dollar i 2020 til 832 milliarder i 2025, med en sammensatt årlig vekstrate på 17,5 prosent i løpet av prognoseperioden.

Publisert 23.02.2021