Økonomi

Bevist: Suksess avler lykke

Foto: Shutterstock

Er det mulig å måle lykke på nasjonalt nivå? Det var med denne målsettingen at et internasjonalt forskerteam begynte å analysere 8 millioner utgitte bøker og hele 65 millioner avisartikler datert helt tilbake til 1820. Målsettingen var å skape verdens første nasjonale lykkeindeks.

Konklusjonen? Penger kan kjøpe – eller skape – lykke. I det minste til en viss grad.

Prosjektet ble styrt av forskerne Daniel Sgroi og Eugenio Proto i Storbritannia, som lenge hadde vært frustrerte over at globale lykkeindekser i stor grad bygger på egenrapportering, og over stats- og regjeringssjefers ensidige fokus på BNP som suksessmål.

Fast besluttet på å finne en mer objektiv måte å måle lykke på, satte Sgroi fra universitetet i Warwick og Proto fra universitetet i Glasgow i gang en gigantisk undersøkelse. Deres vitenskapelige hypotese var at menneskers lykkenivå speiles i måten de skriver på.

Derfor gikk de gjennom bøker og aviser på jakt etter verdiladede ord som kunne antyde om tiden de ble skrevet i, var mer eller mindre lykkelig. Studien tok naturligvis også hensyn til ordenes stadig endrede betydninger.

Og resultatet? Ifølge forskernes nye såkalte National Valence Index, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Human Behaviour, påvirkes den generelle lykken definitivt av BNP. Lykkenivåene går opp når veksten øker.

I et slikt perspektiv var for eksempel ”de glade 20-årene” virkelig glade, og den voksende økonomien løftet amerikanerne – i hvert fall frem til børskrakket i 1929, kommenterer tidsskriftet The Economist, som har studert indeksen. Men 70-tallet var derimot virkelig deprimerende. I sluttfasen av Vietnamkrigen i 1975 var lykkeindeksen på bunn i USA. I Storbritannia virker den iskalde streikevinteren i 1978–79 å ha vært bunnen av bølgedalen.

All ære til økonomisk vekst – men ett års økning i et lands gjennomsnittlige levealder har samme innvirkning på lykken som en økning i BNP på 4,3 prosent. Og ett krigsår mindre hadde tilsvarende effekt på lykken som en BNP-økning på hele 30 prosent, ifølge forskerne. Så i det store og hele er det én faktor som er mer lykkebringende enn noe annet: Fred.

Publisert 30.01.2020