Bærekraft

Bærekraftig oppdrag for FN

Nordeas bærekraftsjef Anders Langworth er blitt valgt inn i et nystiftet miljøprogram i FN, UNEP FI Banking Board. Vi tok tak i ham i farta og stilte noen raske spørsmål.

Gratulerer med det nye oppdraget. Hvor mange er det som sitter i dette forumet?  

– Takk skal du ha! Vi er 12 personer, hvorav 11 er fra banker jevnt fordelt over hele verden, og en representant er fra FN. Det føles både motiverende og moro å få være Nordens representant i dette viktige forumet.

Hva er UNEP FI Banking Board?

– Det er FNs miljøprograms finansinitiativ og står for United Nations Environment Programme Finance Initiative. Altså et globalt samarbeid, der omkring 300 banker, kapitalforvaltere og forsikringsselskaper er knyttet sammen. Formålet er å øke fokuset på bærekraft, dels for dem som sparer i for eksempel fond og pensjonssparing, dels i utlånsvirksomhet både til privat- og firmakunder.

Akkurat ”Banking Board” er et forum som skal styre den strategiske bærekraftsagendaen for bankverdenen, og sørge for at de neste 200 bankene som skriver under på de nye Principles for Responsible Banking oppfyller de kravene som stilles. 

Prinsippene du nevner ble lansert i september i fjor. Hvordan har det gått siden det?

– Det har gått over all forventning. Siden lanseringen, med nesten 130 banker i september 2019, har ytterligere rundt 60 sluttet seg til. Innledningsvis var betydelig flere enn halvparten av alle banker fra Europa, men det begynner å bli en bedre spredning – med flere fra Nord-Amerika, Asia og Afrika.

Hva kommer du, som innvalgt i det nye forumet, til å gjøre? 

– Det viktigste akkurat nå er å sørge for at det finnes verktøy og støtte for alle bankene, store som små, og å integrere bærekraft på en mer systematisk måte. Vi skal også klargjøre hvordan utviklingen og oppfyllelsen av satte mål innrapporteres til UNEP FI. Jeg har ikke et spesielt ansvarsområde, men konstaterer at vi nordiske bankene sammen med noen veldig flinke europeiske ligger i fremkant. Derfor må vi ta en større rolle for å inspirere og til og med utfordre banker i andre deler av verden. 

Hvor ofte treffes dere og hvordan?

– Minst en gang i kvartalet, og utover det har vi ekstra møter i forbindelse med spesifikke prosjekter eller hendelser. Digitale møter kommer til å bli prioritert – selv etter covid-19, men på en del møter, som foreksempel ved den årlige generalforsamlingen, er vi nødt til å være på plass fysisk. Det er ennå ikke bestemt hvor det blir. UNEP FI har sitt hovedkontor i Sveits.  

Helt til slutt, hvordan ser du på bærekraftsutviklingen i vår egen bank?

– Som en sammenfatning, vil jeg si at jeg har et svært positivt syn på det som skjer i bransjen. Det går fort, og det som har vært noe på siden, begynner nå å bli en naturlig del av diskusjoner rundt fremtidige mål og strategier i alle deler av banken. Det er allikevel fremdeles mye igjen å gjøre, og ledelsesgruppen vår har høyt fokus på bærekraft, så vi skal gi bånn gass!

Foto: Karl Nordlund

Publisert 30.09.2020