Økonomi

Årets store pensjons­nyhet

Jobber du i Privat sektor og har en innskuddspensjon så vil du nå få opprettet din Egen Pensjonskonto, en EPK.

Senior man sitting outside drinking coffee and using a laptop

EPK vil bli opprettet for deg i det selskapet din nåværende arbeidsgiver har sin tjenestepensjon hos. Der vil også dine tidligere opptjeninger hos tidligere arbeidsgiver vil bli samlet.  Hvis du ikke selv gjør noen egne valg.  For med innføringen av EPK får du betydelig flere valgmuligheter både mht i hvilket selskap din EPK skal være og ikke minst i hvilket fond midlene skal investeres i.

Nå samles din pensjon på ett sted

Hittil har det vært slik at for hver gang du har byttet jobb (i privat sektor) så har du fått utstedt et Pensjonskapitalbevis (en PKB) og dette har blitt stående i det selskapet din tidligere arbeidsgiver hadde, selv om du alltid har hatt mulighet til selv å flytte den så er det få som har gjort det. Så hadde du byttet jobb tre ganger så ville du i praksis ha tre pensjonskapitalbevis i tre forskjellige selskap.  Og ikke minst med gebyrer og kostnader i alle tre selskap.

EPK vil omfatte din Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver og opptjening fra tidligere arbeidsgivere (i privat sektor) med innskuddspensjon.  Og dersom du selv ønsker det så kan du legge inn din IPS (men kun den gamle ordningen fra før 2017). 

Enklere for deg

Dette vil  bety en betydelig forenkling.  Dessuten betyr dette mindre gebyrer og kostnader, i dag betaler du det per produkt.  Og mindre i gebyrer betyr mer i sparing – som igjen betyr mer i pensjon.  Dessuten så får du betydelig større valgfrihet.  Du kan selv velge hvilket selskap og ikke minst hvilket fond pengene skal plasseres i.   Og nettopp hvilket fond pengene midlene plasseres og hvilken avkastning du får vil være avgjørende for hva du tilslutt faktisk får i pensjon.   

Gro Handal, pensjonsekspert

Om du ønsker å vite mer, så har Nordea et webinar med Nordea Private Bankings pensjonsekspert Gro Handal om EPK torsdag 11. februar kl 11.00-11.40

Meld deg på ved å trykke på lenken.

Spørsmål rundt EPK så kan du få mere informasjon her, eller ta kontakt med din rådgiver.

Publisert 28.01.2021